Juridisk bistand
ny medlemsfordel

Juridisk bistand

Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand.
02. april 2020

Landsforeningen for ryggmargsskadde, LARS, har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand - både etter personskader og i andre sammenhenger hvor juridiske spørsmål oppstår. I tillegg får LARS som organisasjon tilgang på kompetanse som vi kan benytte i våre arrangementer. 

Om avtalen sier advokat Geir Lippestad: «Vi skal bistå alle LARS-medlemmer så godt vi kan med det som vi kaller økonomisk rehabilitering. Du skal være trygg på at du kan klare utgiftene dine selv om du har skadet deg i en ulykke eller på annen måte.» Han legger til at de også vil bistå i andre juridiske spørsmål hvis det er behov for det. 

Leder i LARS, Anders Nupen Hansen, er begeistret på vegne av alle sine medlemmer. «Dette er noe vi trenger. Økonomisk rehabilitering er viktig i tillegg til annen rehabilitering vi holder på med.»

Tilbudet gjelder personer som er medlem i LARS. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn på nhf.no/meld-deg-inn/, eller send e-post til kontakt@lars.no.


Mer om tilbudet:

1. Personskade
Medlemmer i LARS kan ved personskade få bistand fra Advokatfirmaet Lippestad AS i forsikrings-/erstatningssaken. Advokatfirmaet skal på selvstendig grunnlag yte denne tjenesten direkte til LARS sine medlemmer uten noen kostnader for LARS. Overfor medlemmet vil advokatfirmaet jobbe utfra et «no cure no pay»-prinsipp. 

Det er her viktig å være klar over at de sakene hvor det er en ansvarlig skadevolder (typisk et forsikringsselskap, Norsk Pasientskadeerstatning eller Kontoret for Voldsoffererstatning) så har forsikringsselskapet en plikt til å dekke advokatutgifter som en del av erstatningsoppgjøret. 

Advokatfirmaet forplikter seg til også til å gi 2 timers gratis muntlig vurdering av personskadesaken selv om saken ikke resulterer i en forsikringssak/erstatningssak. 

Ønsker du å benytte tilbudet om juridisk bistand under dette punktet sender du e-post til Advokatfirmaet Lippestad AS med adresse: kjell.inge@advokatlippestad.no. Skriv gjerne «Juridisk bistand LARS» i tittelfeltet.

2. Annen type juridisk bistand
Advokatfirmaet Lippestad AS skal være tilgjengelige for LARS sine medlemmer også i andre typer juridiske saker.

Advokatfirmaet tilbyr to timer gratis muntlig juridisk rådgivning (per telefon eller møte). For medlemmet er denne rådgivningen gratis. I de tilfeller hvor det inngås oppdragsavtale om ytterligere bistand til medlemmet, inngår advokatfirmaet avtale direkte med medlemmet om dette. Medlemmet får 25% rabatt på timepris for slik bistand.

Oppdrag som kan være særlig aktuelle er:
• Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom (med unntak av odelsrett)
• Forsikringsrettslige problemstillinger
• Skifte/arv/testament
• Rettsspørsmål knyttet til samboerforhold
• Juridiske spørsmål knyttet til NAV
• Juridiske spørsmål knyttet til rett til opplæring
• Strafferett
• Juridiske kontrakter og maler tilbys med veiledning for å sikre kvalitet og forståelse

Advokatfirmaet Lippestad AS bistår ikke i nærings- eller skatterelaterte spørsmål. Det gis kun bistand i forhold til norsk lovgivning.

Ønsker du å benytte tilbudet om juridisk bistand under dette punktet sender du e-post til Advokatfirmaet Lippestad AS med adresse: post@advokatlippestad.no. Skriv gjerne «Juridisk bistand LARS» i tittelfeltet.


3. Samarbeid med advokater og LARS
LARS kan benytte Advokatfirmaet Lippestad AS sin kompetanse og arbeidskraft til arbeidsdeling og sparring rundt juridiske spørsmål inntil 10 timer gratis per år. Ut over dette gis 25% rabatt på timepris.

I tillegg arrangeres ved behov 2 fagmøter i året som skal bidra til faglig input og stimuli på relevante fagområder.

Flere nyheter
 • Juridisk bistand
  02. april 2020
  Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand.
 • Fagdag Helse - Lovisenberg 6. november 2019
  12. oktober 2019
  Helse - kommer den innenfra?
  Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling.

 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
Flere artikler