Ny ABC om ernæring og ryggmargsskade

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) sammen med spinalenhetene har gleden av å introdusere en ny ABC om ernæring og ryggmargsskade.
08. mars 2017

Overordnet mål med heftet er å spre informasjon og kunnskap om utfordringene relatert til ernæringsstatus etter en ryggmargskade. Endret kroppssammensetning, endret metabolisme og innskrenkede muligheter for fysisk aktivitet setter nye rammer for ernæringsbehov og anbefalinger om riktig kosthold.Lenke til hvor ABCen kan lastes ned elektronisk http://lars.no/ryggmargskader/treningsbok-og-abc-om-ryggmargsskade/3fd8838c-3825-4e4e-a4c2-cbe212364702

Innledningsvis forklares hva som skjer med kroppen etter en ryggmargskade. Deretter gjennomgås en del aspekter ved begrepet livsstil og forutsetninger/rammer for endringer av denne. I hovedkapitlet beskrives tiltak for kartlegging av ernæringsstatus, metoder for pasientopplæring og konkrete råd knyttet til aktuelle tilstander og problemstillinger som følger av en ryggmargsskade.

Heftet er tiltenkt helsepersonell som møter personer med ryggmargsskade i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringssenter og i kommune- helsetjenesten. Heftet er aktuelt for flere faggrupper; som sykepleiere, helsefag- arbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger. Det forutsettes at leseren har noen grunnleggende kunnskaper om kosthold og helsefaglig forståelse.

Vi håper at heftet også kan anvendes av studenter i helsefaglige utdanninger/høyskoler.

Takk til Helsedirektoratet som har bevilget økonomiske midler til prosjektet og ekstra stor takk til Hanne Bjørg Slettahjell, klinisk ernæringsfysiolog fra Sunnaas sykehus HF, for hennes bidrag for å få prosjektet i mål.

- LARS Hovedstyret.

Flere nyheter
 • Juridisk bistand
  02. april 2020
  Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand.
 • Fagdag Helse - Lovisenberg 6. november 2019
  12. oktober 2019
  Helse - kommer den innenfra?
  Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling.

 • LARS samarbeidspartnere 2019
  17. mars 2019
  Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter!
  Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro!
 • Nå kommer våren...
  16. mars 2019
  - så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim.
 • LARS årsmøte 2019 i Trondheim
  02. februar 2019
  LARS arrangerer sitt årsmøte lørdag 4. mai 2019 på Scandic Lerkendal i Trondheim. Det ble i Patetra informert om at årsmøte skulle arrangeres i Bergen, men arrangementet har blitt flyttet til Trondheim.
 • Viktig seminar om BPA
  26. november 2018
  Seminaret «Assistanse i hverdagen» ble en stor suksess, og om du ikke fikk muligheten til ta turen innom ligger nå alle foredragene tilgjengelig på nett.
Flere artikler