Om oss

Om oss i LARS

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en landsomfattende forening for personer med ryggmargsskader, deres pårørende og andre interesserte.

På våre nettsider finner du informasjon om ryggmargsskader og interessante temaer knyttet til dette. Vi ønsker at nettstedet vårt skal være et møtested for våre medlemmer samt alle andre med tilknytning til ryggmargsskader og vår forening. Har du spørsmål til oss kontakt oss gjerne.

Vår historie
LARS historie og utvikling -en kronologisk opplisting av årstall med hovedpunkter
Les mer om Vår historie
Kontakt LARS tillitsvalgte
Hovedstyret, lokallag med regionale ledere og kontaktpersoner.
Les mer om Kontakt LARS tillitsvalgte
LARS Aktivitetskalender
LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde Aktivitetskalender. Her finner dere alle aktivitetsarrangement i regi av LARS sentralt og lokallag.
Les mer om LARS Aktivitetskalender
Vedtekter
Vedtekter for Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Les mer om Vedtekter
Årsmeldinger
Vi ønsker å ha en god åpenhetskultur i LARS og vi ønsker derfor å dele informasjon om det flotte arbeidet som gjøres lokalt og sentralt i LARS. En dugnad av frivillighet som vi er utrolig stolte av og som vi ønsker å synliggjøre ovenfor våre medlemmer og allmenheten generelt. Kanskje det til og med kan fungere som en inspirasjon for andre frivillige lag og organisasjoner her til lands også?
Les mer om Årsmeldinger