Årsmeldinger

Vi ønsker å ha en god åpenhetskultur i LARS og vi ønsker derfor å dele informasjon om det flotte arbeidet som gjøres lokalt og sentralt i LARS. En dugnad av frivillighet som vi er utrolig stolte av og som vi ønsker å synliggjøre ovenfor våre medlemmer og allmenheten generelt. Kanskje det til og med kan fungere som en inspirasjon for andre frivillige lag og organisasjoner her til lands også?
25. mai 2020
Klikk på lenken og årsmeldingen åpnes i nytt vindu i PDF-format

Årsmelding for 2019

Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2017