Kontakt

Hovedstyret, lokallag med regionale ledere og kontaktpersoner.
14. januar 2016

Hovedstyre

Leder

Anders Nupen Hansen
Konduktørvegen 4, 2211 Kongsvinger
Mob. 976 43 232
e-post: anders@totalsport.no

Nestleder

Anne Beate Melheim
Møllendalsveien 61 B, 5009 Bergen
Mob. 995 88 685
e-post: annebeate_m@hotmail.com

Økonomiansvarlig

Christine Fossaa Utne
Thorvald Meyers gate 8, 0555 Oslo
Mob. 996 49 582
e-post: christine.f.utne@gmail.com

Styremedlem

Shaqir Rexhaj
Tomtebråtan 9, 2760 Brandbu
Mob. 906 03 969
e-post: shaqirrexhaj@hotmail.com

Styremedlem

Trine Hustad Olsen
Gammelveien 88, 9600 Hammerfest
Mob. 915 68 066
e-post: trinehustadolsen@gmail.com

Styremedlem

Luis Fransisco Gran
Klaus Torgårds vei 10 A, 0372 Oslo
Mob. 949 89 846
e-post: luis.gran@gmail.com

Varamedlem

Lill Tove Witnæs Holmen
Gladbakkgutua 22, 2070 Råholt
Mob. 971 01 234
e-post: lilltove.holmen@gmail.com

Varamedlem

Frøydis Olsen
Georg Frølichs vei 93, 1482 Nittedal
Mob. 900 15 415
e-post: folsen66@hotmail.com

Lokallag

LARS Agder

Frank Martin Klungland
Østrestrandgate 59,4608 Kristiansand
Mob. 975 01 163
e-post: marklung@online.no

LARS Finnmark

Kjell Magne Johansen
Storfjellveien 126, 9600 Hammerfest
Mob. 470 13 663
e-post: kjell-magne@fikas.no

LARS Hedmark/Oppland

Anders Nupen Hansen
Konduktøvevegen 4, 2211 Kongsvinger
Mob. 976 43 232
e-post: anders@totalsport.no

LARS Hordaland

Marius Loftheim
Helgesensgate 4, 5003 Bergen
Mob. 911 96 259
e-post: loftheim@gmail.com

LARS Nord Vest

Mariann Løvik
Trøaveien 17, 6525 Frei
Mob. 993 20 013
e-post: mariann.lvik@yahoo.no

LARS Oslofjord Vest

Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Røyken
Mob. 957 80 880
e-post: tomhenri@online.com

LARS Rogaland

Geir Inge Sivertsen
Fjogstadveien 94, 4329 Sandnes
Mob. 917 77 369
e-post: ginsive@online.no

LARS Troms

Kontakt hovedstyret

LARS Trøndelag

Tommy Borg
Busk Bruns vei 20, 7760 Snåsa
Mob. 936 92 408
e-post: tborg@live.no

LARS Øst/Oslo

Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1270 Oslo
Mob. 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com

Patetra

Medlmsblad for Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).

Redaktør

Tori Lunde
Kråkeneslien 40, 5153 Bønes
Mob. 922 20 667
e-post: t-lunde@hotmail.com

Redaksjonsmedarbeider

Elisabet Berge
Lindebergåsen 5 C, 1071 Oslo
Mob. 916 68 323
e-post: elisabet@acwall.com

Layout

Kenneth Cripplebilly Jørgensen
Bekkefaret 3, 3941 Porsgrunn
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth@friformdesign.no

Redaksjonens adresse

Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Trykk

Gunnarshaug Trykkeri AS
Auglendsdalen 81
Postboks 3011
4095 Stavanger

Abonnement

Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Deadline for stoff til redaksjonen

1. mars (utgivelse medio mars)
1. juni (utgivelse medio juni)
1. september (utgivelse medio september)
1. desember (utgivelse medio desember)

Kontor og kontaktperson Norges Handikapforbund

Ellen Trondsen
LARS/Norges Handikapforbund
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43
e-post: ellen.trondsen@nhf.no