Ryggmargskader

Ryggmargsskader

En ryggmargskade forandrer en persons liv – det kan være fysisk, emosjonelt og sosialt. Om du er nyskadet eller har levd med din skade over en tid, vil en alltids ha ting som dukker opp og spørsmål.
Om ryggmargskader
Rundt 4500 – 5000 mennesker er ryggmargsskadet i Norge. Hvert år vil mange mennesker få en ryggmargsskade fra trafikkulykker, sport og arbeidsulykker, fall eller ved sykdom.
Les mer om Om ryggmargskader
Treningsbok og ABC om ryggmargsskade
Her kan du lese og laste ned informasjonsmateriell om ryggmargsskade i PDF format.
Les mer om Treningsbok og ABC om ryggmargsskade
Spinalenhetene
Spinalenheten har ansvar som koordinator for den livslange oppfølging av ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde skal kunne kontakte spinalenheten direkte for hjelp og råd.
Les mer om Spinalenhetene
NorSCIR
Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR
Les mer om NorSCIR
Forskning
Lenker og diverse forskningsinformasjon med relevans for ryggmargsskader.
Les mer om Forskning
Rettigheter
Utvalg av pekere til material som omhandler rettigheter
Les mer om Rettigheter