Medlemsblad for Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).

 

Redaktør
Tori Lunde
Mob. 922 20 667
e-post: tori.lunde@lars.no

Redaksjonsmedarbeider
Elisabet Berge
Mob. 916 68 323
e-post: elisabet.berge@lars.no

Redaksjonsmedarbeider
Anne Beate Melheim
Mob. 995 88 685
e-post: anne.melheim@lars.no

Layout
Kenneth Cripplebilly Jørgensen
Mob. 905 35 789
e-post: kenneth.jorgensen@lars.no

 

Redaksjonens adresse
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
e-post: patetra@lars.no

Abonnement
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo
e-post: patetra@lars.no

Deadline for stoff til redaksjonen
1. mars (utgivelse i slutten av mars)
1. juni (utgivelse i slutten av juni)
1. september (utgivelse i slutten av september)
15. november (utgivelse før jul)

 

Trykk
Gunnarshaug Trykkeri AS
Auglendsdalen 81
Postboks 3011
4095 Stavanger