Spinalenheten har ansvar som koordinator for den livslange oppfølging av ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde skal kunne kontakte spinalenheten direkte for hjelp og råd.

I Norge har vi tre spinalenheter:

Oversiktsbilde av Sunnaas sykehus
Foto: sunnnaas.no

Sunnaas sykehus

dekker helseregion Sør-Øst

Fasade og inngang til spinalenheten på Haukeland sykehus
Foto: helse-bergen.no

Haukeland sykehus

dekker helseregion Vest

Fasade og inngang til spinalenheten på St Olavs hospital
Foto: stolav.no

St. Olavs hospital

dekker helseregionene Midt-Norge og Nord-Norge