Her blir alle arrangement i regi av LARS, både de sentrale- og lokallagsarrangementene lagt ut fortløpende.
Klikk deg gjennom og se om du finner noe du kunne ha lyst til å delta på.