Arbeid er for mange en viktig del av identiteten. Den 1. mai vil vi markere den viktige kampen vi fortsatt står overfor i inkludering i arbeidslivet. Vi lanserer filmen «Hodet funker fortsatt – Jobbhåp etter skaden».

Denne filmen handler om den unge Jo Magnus sin vei til arbeid. Som 16 åring ble han lam fra brystet og ned etter en trampolineulykke, han ble ufør og nå 10 år etter er han i full jobb.

Gjennom filmene vil vi motivere og informere om muligheter etter en skade, og vise hvor og hvem man kan få hjelp av. «Hodet funker fortsatt» er også en markering for alle iboende ressurser som finnes i ethvert individ.

Se filmen om Jo Magnus og hør hans historie i møte med Annette og Frode på St. Olavs Hospital.

Film 2 av «Hodet funker fortsatt»
Film 1 av «Hodet funker fortsatt»

Filmene er et samarbeid mellom Avdeling for ryggmargsskader – St. Olavs hospital og Landsforeningen for Ryggmargsskadde – LARS, med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.

Jobbhåp etter skaden – disse kan også hjelpe deg.

 • Tverrfaglig rehabiliteringsteam på sykehuset
  Teamet vil ha en helhetlig tilnærming til dine behov.

 • Sykehusskolen
  Skolen er for elever og voksne med rettigheter i forhold til opplæringsloven. Skolen har egen rådgivertjeneste.

 • NAV
  Rett til veiledning, sykepenger, tilrettelegging, bevegelsehjelpemidler mm: nav.no/komme-i-jobb

 • Karriereveiledning via teams, telefon eller fysisk møte
  En nøytral samtalepartner som tar utgangspunkt i deg og dine ønsker: Karrieresenter i ditt fylke

 • Nettbasert karriereveiledning
  Chat og telefon: www.karriereveiledning.no

 • Arbeidsgiver
  Tidlig samhandling og dialog øker mulighetene for retur. Du kan be om støtte i trekantsamtaler der sosionom, lege og/eller Nav/ Hjelpemiddelsentral deltar.

 • LARS
  I vår forening og Facebookgruppe deler vi erfaringer, tips og støtte.

 • Forskning
  Å leve med ryggmargskad(d)e. Annette van der Meer Halvorsens Doktorgradsavhandling som omhandler deltagelse og livskvalitet.

 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), og/eller Funksjonsassistanse kan også være virkemidler for å være i jobb.