Bilde: St Olavs Hospital (Foto: stolav.no)

St. Olavs Hospital i Trondheim dekker Helseregion Nord-Norge og Helseregion Midt-Norge.

Klinikken tilbyr primærrehabilitering for mennesker med skader i ryggmargen, eller som har ervervet hjerneskade. Klinikkens fysikalskmedisinske poliklinikk har rygg, nakke og ekstremiteter som hovedfelt.

I fokus for behandlingen ligger tanken om det hele mennesket. Dette fordrer en individuell fysisk, mental og sosial tilnærming gjennom hele rehabiliteringsprosessen. Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering.

Vi har lærings- og mestringssenter, eget trygdekontor (NAV), og ved poliklinikken har vi et program for ryggrehabilitering i grupper (Vertbra.no)

Klinikkens aktivitet er inndelt i tre enheter:

  1. Avdeling for spinalskader
  2. Munkvoll rehabiliteringssenter
  3. Fysikalsk medisinsk polikinikk med tverrfaglig ryggpolikinikk

I tillegg har klinikken et medisinskfaglig ansvar ved Betania rehabiliteringssenter, Malvik.

stolav.no