Her kan du lese, og laste ned (gratis), informasjonsmateriell utgitt av LARS.
Klikk på de ulike fanene for å se mer.

Her kan du lese heftene i vår ABC-serie som tar for seg ulike sider ved det å ha en ryggmargsskade. Våre ABC’er retter seg både mot ryggmargsskadde, pårørende og helsepersonell.

Her kan du finne inspirasjon, tips og råd om treningsøvelser du kan gjøre i fra rullestolen. Vi ønsker å gi deg en verktøykasse med enkle øvelser som du effektivt kan gjøre hjemme eller på et treningssenter. Øvelsene kan også brukes av fagpersoner, eller andre, som vil ha tips og inspirasjon om trening for personer som sitter i rullestol.


Treningsøvelsene er kategorisert i blå, oransje og grønne øvelser ut i fra funksjonsnivå.

Du kan se alle øvelsene og hvordan de skal utføres i de ulike videoene under.

Treningsvideo blått program •

Øvelser med blå fargekode er for personer med funksjon i nakke, armer, rygg og mage.

Treningsvideo oransje program •

Øvelser med oransjefargekode er for personer med funksjon i nakke, armer og brystrygg.

Treningsvideo grønt program •

Øvelser med grønn fargekode er i hovedsak for personer med funksjon i nakke, øvre del av rygg og delvis armer.

Inspirasjonsfilm for trening

ABC for brukere, pasienter og pårørende

Forside ABC for deg med ryggmargsskade

Forside ABC for deg med ryggmargsskade

Forside ABC om smerter og spastisitet og ryggmargsskade for helsepersonell

Forside ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade

Forside ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade


ABC for helsepersonell

Forside ABC om ryggmargsskade for helsepersonell

Forside ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade

ForsideABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

Forside ABC om urinveiene og ryggmargsskade for helsepersonell

Forside ABC om ernæring og ryggmargsskade - helsepersonell