Her kan du lese, og laste ned (gratis), informasjonsmateriell utgitt av LARS.
Klikk på de ulike fanene for å se mer.
For å laste ned PDF; åpne ønsket hefte og deretter klikk på de tre prikkene … i bunn av dokumentet.

Her kan du lese heftene i vår ABC-serie som tar for seg ulike sider ved det å ha en ryggmargsskade. Våre ABC’er retter seg både mot ryggmargsskadde, pårørende og helsepersonell.

ABC for deg med ryggmarsskade
ABC om trykksår for deg med ryggmargsskade
ABC om lungefunksjon for deg med ryggmargsskade
ABC om urinveiene for deg med ryggmargsskade
ABC om smerter og spastisitet for deg med ryggmargsskade

Her kan du lese heftene i vår ABC-serie som tar for seg ulike sider ved det å ha en ryggmargsskade. Våre ABC’er retter seg både mot ryggmargsskadde, pårørende og helsepersonell.

ABC om ryggmargsskade for helsepersonell
ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell
ABC om urinveiene og ryggmargsskade for helsepersonell
ABC om ernæring og ryggmargsskade for helsepersonell
ABC om smerter og spastisitet og ryggmargsskade for helsepersonell

Her kan du finne inspirasjon, tips og råd om treningsøvelser du kan gjøre i fra rullestolen. Vi ønsker å gi deg en verktøykasse med enkle øvelser som du effektivt kan gjøre hjemme eller på et treningssenter. Øvelsene kan også brukes av fagpersoner, eller andre, som vil ha tips og inspirasjon om trening for personer som sitter i rullestol.

Treningsbok

Treningsøvelsene er kategorisert i blå, oransje og grønne øvelser ut i fra funksjonsnivå.

Du kan se alle øvelsene og hvordan de skal utføres i de ulike videoene under.

Treningsvideo blått program •


Øvelser med blå fargekode er for personer med funksjon i nakke, armer, rygg og mage.

Treningsvideo oransje program •


Øvelser med oransjefargekode er for personer med funksjon i nakke, armer og brystrygg.

Treningsvideo grønt program •


Øvelser med grønn fargekode er i hovedsak for personer med funksjon i nakke, øvre del av rygg og delvis armer.

Inspirasjonsfilm for trening

Ernæringsbrosjyre
Artikkelsamling