dame_smiler

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en landsomfattende forening for personer med ryggmargsskader, deres pårørende og andre interesserte.

På våre nettsider finner du informasjon om ryggmargsskader og interessante temaer knyttet til dette. Vi ønsker at nettstedet vårt skal være et møtested for våre medlemmer samt alle andre med tilknytning til ryggmargsskader og vår forening. Har du spørsmål til oss kontakt oss gjerne.

Vedtekter | Vår historie | Tillitsvalgte | Aktivitetskalender | Samarbeidspartnere