LARS er på Facebook for å ha en felles interessegruppe hvor vi ønsker å nå flest mulig av våre medlemmer og andre.

LARS Facebook-gruppen er en gruppe som kan brukes til å diskutere ideér, og å kommunisere i, i forhold til hva som opptar ryggmargsskadde samt å opplyse om nye aktiviteter som konferanser og lignende. Alle er velkomne med innlegg og for å delta i diskusjoner.

Om du synes dette kan være noe for deg meld deg på gruppen

Meld deg på Facebook-gruppen

(Medlemskap i gruppen kan kun gis ved at en i utgangspunktet er registrert på Facebook).