Samarbeidspartner

Puss brilleglassene, folkens – her kommer det gledelige nyheter!

Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet – noe som er veldig moro!

Vi har per nå inngått avtaler med:

  • Boots
  • Coloplast
  • Hollister
  • Aberia
  • Invacare
  • Wellspect
  • OptimalAssistanse
  • Assister Meg
  • Humana

+ det jobbes med noen aktører til, som vi håper vi skal klare å lande en avtale med (følg med, listen vil bli oppdatert når avtalene er i boks).

Vi gleder oss stort til samarbeidet, med både «gamle» og nye partnere, i året som kommer på de mange ulike arenaer vi samarbeider på.
Med disse avtalene i boks kan vi gjennomføre mange av de prosjekter, events og aktiviteter vi har planer om for 2019. Moro, moro, moro!

Hilsen
Hovedstyret