Under kan du se opptak fra seminaret som ble arrangert i Oslo 16. oktober 2019.

1. Åpning av seminaret

2. Innlegg «Hvorfor trenger vi BPA» ved Sunniva Ørstavik, general sekretær i NHF

3. Innlegg «Regelverk for BPA og egne erfaringer» ved advokat Geir Lippestad

4. Informasjon om assistanse-ordningen i bydel Vestre Aker

5. Innlegg «Mellom forvaltning og forventning» ved Oddvar Faltin fra Pasient- og brukerombudet

6. Paneldebatt