Under kan du se opptak fra seminaret som ble arrangert i Oslo 16. oktober 2019.

1. Åpning av seminaret

2. Innlegg “Hvorfor trenger vi BPA” ved Sunniva Ørstavik, general sekretær i NHF

3. Innlegg “Regelverk for BPA og egne erfaringer” ved advokat Geir Lippestad

4. Informasjon om assistanse-ordningen i bydel Vestre Aker

5. Innlegg “Mellom forvaltning og forventning” ved Oddvar Faltin fra Pasient- og brukerombudet

6. Paneldebatt