Ryggmargsskadde har etter skade lært seg nye måter å løse utfordringer. Etter hvert som vi blir eldre endrer kroppen seg, vi kan få nye følgeskader og det som en gang var anbefalt løsning blir ikke lenger sett på som optimalt. Derfor trenger vi påfyll av kunnskap om skaden, teknikker og løsninger.

Våre foredragsholdere er:
Thomas Glott, Avdelingsoverlege Sunnaas sykehus, er en av spesialistene som mange av oss kjenner. Han har egne eksempler på hva som ble anbefalt før og hva som anbefales nå. Thomas vil også snakke om temaene blære & tarm, og om smerter.

Vegard Strøm, Forskningsgruppeleder for ryggmargsskader, Sunnaas sykehus. Vegard deltar i internasjonalt forskningsprosjekt (InScir) og vil dele resultater om hva som er vanlige tilleggsproblemer etter ryggmargsskade.

Hanne Haugland, sårsykepleier, Sunnaas sykehus. Hanne har sammen med kolleger fått internasjonal pris for et undervisningsopplegg for forebygging og behandling av trykksår.

Kenneth Jørgensen, rullestolbruker og LARSer, vil vise oss rullestolteknikk og hjelpe oss til å friske opp egne ferdigheter.

Målgruppe
Personer som har hatt ryggmargsskade i ca. 10 år og lenger.

Praktiske opplysninger:
Ytterligere info om LHL-sykehuset Gardermoens hotell kan sees her: https://www.lhl.no/gardermoen/hotell/

Egenandel er kr 500,- per person. 

Reise dekkes av den enkelte. 

Medlemmer som bor i Nordland eller Troms og Finnmark kan søke om reisestipend, se informasjon som er sendt i egen e-post.

Meld deg på så snart som mulig og seinest 30. oktober.

Kontaktpersoner:
Ingrid Njerve, ingrid.njerve@lars.no, 958 33 825
Kjetil Sigurdsen, kjetil.sigurdsen@lars.no, 986 91 173