Foto: Andrea Piacquadio pexels.com

Det er sikkert flere at dere som selv har erfart, eller har snakket med noen, som synes korona-tiden er tung. Nå er det også bekreftet gjennom undersøkelse av brukere og pasienters helse og livskvalitet gjort av Statens helsetilsyn. Resultatene viser at om lag en tredjedel oppga at helsen ble dårligere, mens nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere.

NHF sentralt og regionene jobber for å påvirke tjenestetilbudet. Men mange av oss kan bidra for å redusere ensomhet og øke livskvalitet. En enkel ting mange kan gjøre er «ring en venn».

LARS hovedstyre oppfordrer lokallagene til å ringe sine medlemmer. Spør hvordan de har det. Eller benytt sjansen til å ønske god jul – nå som mange julearrangementer er avlyst.

En enkel ting mange kan gjøre er «ring en venn».

Ingrid

Dette er ikke kun en oppfordring til organisasjonen LARS – men til alle og enhver i Norges land om å ta opp den telefonen gjennomsnittsnordmannen uansett ser på 150(!) ganger i løpet av dagen og ringe en venn.

God november til alle