På denne siden finner dere presentasjoner av LARS’ samarbeidspartnere. LARS er veldig stolt av å ha disse med på laget for å kunne ta nytte av deres lange og brede erfaring fra sine respektive kompetanseområder. Disse erfaringene kommer våre medlemmer til gode ved en nær tilstedeværelse på sentrale og lokale arrangement, samt ved god informasjon på de respektive partneres websider og gode respons ved 1-1 henvendelser.