Hun har som mål å ta jegerprøven, Guro Konstanse Frønsdal. Fredag fyrte hun sitt første skudd. Les mer om Jakt for alle-prosjektet i lenken til Haugesunds Avis.
Aktiv i Stol er et arrangement hvor LARS inviterer til en mini-tour med håndsykler og rullestoler i Hedmark og Oppland i september 2016. Hovedmålsettingen er å få funksjonshemmede mer aktive.
Da er vi i gang! Jakt for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Jakt for alle fokuserer på at rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser skal få bedre tilgang til naturopplevelser inkludert småvilt- og storviltjakt.
I dag fikk LARS lokallag innvilget syv søknader på til sammen kr 200.000,- via ExtraExpress ordningen. Se oversikt under for hvilke søknader med emner og lokallag som gikk igjennom denne gangen. Gratulerer til lokallagene! Husk og ny søknadsfrist 15. august 2016.