Better Sex: a round-the-world discussion of best practices in Spinal Cord Injury - lørdag 13. februar 2021.

Dette er et gratis webinar for både helsepersonell og ryggmargsskadde - et tilbud støttet av Sustain Our Abilities. En av de mange innleggs-holderene under dette webinaret …

Det er sikkert flere at dere som selv har erfart, eller har snakket med noen, som synes korona-tiden er tung. Nå er det også bekreftet gjennom undersøkelse av brukere og pasienters helse og livskvalitet gjort av Statens helsetilsyn. Resultatene viser at om lag en tredjedel …

Lippestad sammen med LARS

Landsforeningen for ryggmargsskadde har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand. Landsforeningen for ryggmargsskadde, LARS, har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand - både etter personskader og i andre sammenhenger hvor juridiske spørsmål oppstår. I tillegg får …

Fagdag
Helse - kommer den innenfra? Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling. Velkommen til Fagdag Helse - et gratis dagsarrangement i regi LARS. Kom og hør på spennende foredrag fra våre samarbeidspartnere, inkl workshop og mingling. Her vil våre samarbeidspartnere holde foredrag rundt temaene "mage, tarm, blære og trykksår", etterfulgt av workshop hvor …
Våren
- så da er det på tide å sette i gang med å bygge deg opp mot "sommerformen" ved f.eks å benytte deg av LARS lokallagstilbud i Oslo og Trondheim. Vi RMS'ere, både rullende og gående, har behov for styrke og utholdenhet for å kunne bevege seg rundt i dagliglivet, og da især i de månedene …
Samarbeidspartner
Puss brilleglassene, folkens - her kommer det gledelige nyheter! Vi har så langt i år klart å inngå samarbeidsavtaler med både forholdsvis nye aktører og gamle travere i markedet - noe som er veldig moro! Vi har per nå inngått avtaler med:
  • Boots
  • Coloplast
  • Hollister
  • Aberia
  • Invacare
  • Wellspect
  • OptimalAssistanse
  • Assister Meg
  • Humana
+ det jobbes med noen aktører …